Χρόνια πολλά Ahnuld!

Ο Arnold Schwarzenegger γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1947.